Image
 

En naturlig tand har en blodforsyning omkring roden. Det betyder at knoglevævet omkring tanden også er rigeligt blodforsynet. Der er ingen blodforsyning omkring et implant. Det betyder også at implantatet har andre krav til, hvor meget knogle der skal være omkring implantatet i kæben, for at det er sundt og stabilt også på langt sigt. Hvis man har mistet tænder på grund af parodontose eller udbredt betændelse omkring en tand, er der mistet knoglevæv, og der er behov for genopbygning af kæbeknoglen forinden implantatbehandlingen.

Hvad sker der i kæben, når jeg mister en tand ?

Når en tand fjernes fra kæbebenet, vil kæbeknoglen skrumpe. Denne proces er mere udtalt hos nogle end hos andre. Derfor kan det være en god ide at genopbygge kæbeknoglen relativt hurtigt efter at tanden er fjernet, hvis man alligevel ved, at man ønsker tanden erstattet af et implantat.

Genopbygning efter tandudtrækning (alveolebevarende)

Genopbygges knoglen tidligt, er det relativt ukompliceret, og man kan udfylde hulrummet efter tanden med kunstig knogle, f.eks. Bio-Oss (http://geistlich-na.com/en-us/professionals/bone-substitutes/bio-oss/user-benefits/). Dette gøres senest 4-6 uger efter at tanden er fjernet.

Knoglens højde og bredde bevares, og man undgår den skrumpningsproces beskrevet ovenfor. Dermed kan implantatet placeres i den helt rigtige position i forhold til de andre tænder.

Patienten på billedet til venstre fik foretaget knogleopbygning 4-6 uger efter tandudtrækning. Derfor kunne implantatet placeres helt korrekt i forhold til de øvrige tænder.

Patienten på billedet til højre har fået implantatet sat i flere år efter tanden blev fjernet. Kæbebenet er skrumpet, og implantetet er placeret dybt. Det giver udfordringer i den daglige mundhygiejne.

 
 
Image
Image
 
 

Genopbygning af overkæbe (sinusløft)

I overkæben kan størrelsen på bihulerne ofte udgøre en begrænsning for, hvor meget knogle der er til rådighed til det kommende implantet. Det er muligt at "løfte bihulen" ved at lægge kunstig knogle ind i bihulen. Dette er også en lille operation, der kan foretages i lokal bedøvelse. 

Hvad gør man, hvis der mangler meget knogle ?

Hvis der mangler meget kæbeknogle findes der forskellige metoder for at genopbygge knoglen. Det kan laves med din egen kæbeknogle, men kunstig knogle eller med en kombination.

Typisk vil man tage knogle fra underkæben bag ved tandrækken. Det lille knoglestykke vil blive monteret med en skrue på det nye sted og i løbet af 5-6 måneder er det "groet fast" og kæbeknoglen er bred nok til at et implantet kan indsættes.

Knoglen kan også genopbygges ved hjælp af et knogleerstatningsmateriale, således at der ikke bliver behov for et ekstra operationssted, hvor knoglen skal høstes fra din egen kæbe. Knogleerstatningsmaterialet består af små granula som pakkes under en såkaldt membran, som holder materialet på plads. Der findes forskellige membraner, og de kan være selvoplæselige eller ikke selvopløselige. De kan være lavet i bløde materialer eller i titanium. Membraner fikseres i nogle tilfælde ved hjælp af små titanium pins eller skruer.

Ved en konsultation vil du få information om, hvilken type af knogleopbygning der er mest hensigtsmæssig i dit tilfælde.