Image
 

Konsultation og rådgivning

Tandregulering hos voksne:

Man kan blive henvist til undersøgelse hos en specialtandlæge af egen tandlæge, men man kan også selv henvende sig uden henvisning.

Man starter med en konsultation hos specialtandlægen i tandregulering.

Her vil dit bid blive undersøgt af tandlægen. I de fleste tilfælde vil vi herefter kunne fortælle dig om de muligheder der er, for at behandle netop dit problem. Vi vil rådgive dig med hensyn til bøjletype. Kan det være faste eller aftagelige bøjler, må de være synlige eller skal de være usynlige. Vi vil kunne komme med en ca. pris for behandling. Hvis vi går i gang med en bøjlebehandling får man en fast pris der altid holder.
  
I andre tilfælde vil der være brug for ekstra materiale som røntgenbilleder og en scanning af tænderne, før specialtandlægen kan komme med et behandlingsforslag.

Behandlingen er i de fleste tilfælde for egen regning. Hvis tandstillingsfejlen er af en sådan karakter at der også er nødvendigt at operere på kæben, vil hele behandlingsudgiften blive betalt af det offentlige.

Alder er ingen hindring for at få foretaget tandregulering!

Børnene bliver vurderet af egen tandlæge ang. behov for tandregulering.
Ved behov bliver barnet videre henvist til en specialtandlæge.

Visitation i skolerne

Visitationskriterier bygger på en risikovurdering:

 • Risiko for skader på tænder og væv, herunder caries, parodontale skader, ulykkeskader, ekstremt slid og rodresorption. 
 • Risiko for funktionsforstyrrelser herunder kæbeleds- og muskelsmerter, tygge og- eller afbidningsbesvær samt talefejl.  
 • Risiko for psykosociale belastninger
 • Risiko for senskader  

Den endelige beslutning om behandling vil være en samlet skøn over:

 • Indikation, dvs. den faglige risikovurdering.
 • Behov, patientens ønske
 • Mulighed, -både patientens for at gennemføre en behandling og samfundets ressourcer. 

Hvis der ikke skønnes at være behov for tandregulering ud fra de nævnte kriterier,men man gerne vil have rettet tænder ud fra et kosmetisk behov, kan dette også lade sig gøre ved at henvende sig hos os. Behandlingen er dog i så fald for egen regning.

Sådan foregår en tandreguleringsbehandling

En tandreguleringsbehandling kan opdeles i 2 faser:

 1. Den aktive del, hvor tænderne flyttes.

 2. Den stabiliserende del, hvor tænderne fastholdes i deres position.

I den aktive del af behandlingen kan man anvende:

 1. Fast apparatur (i daglig tale “togskinner”), som er limet fast på tænderne.

 2. Aftageligt apparatur, som kan tages af og på og som anvendes 12- 14 timer i døgnet.

 3. Aligner er aftagelig bøjle til voksne. Det består af en række gennemsigtige skinner, der flytter tænderne lidt ad gangen.

I den stabiliserende fase anvendes metaltråde på bagsiden af fortænderne i overkæben og underkæben samt en aftagelig bøjle (retentionsapparatur)

Renhold

Hvordan holder jeg bedst min bøjle ren?

På dagen, hvor bøjlen limes på tænderne, får alle patienter en grundig instruktion i renhold af tænder og bøjle og medgives en solobørste.

Det er vigtigt at lave sig et system, når man børster tænder, så man husker alle tandflader. Man skal børste både ovenfor og nedenfor bøjlen, på bøjlen, på tyggefladerne og på bagsiden af tænderne. Solobørsten er god til at komme ind til steder, hvor den almindelige tandbørste ikke kan nå.

Af andre hjælpemidler kan man bruge Superfloss, som er en tandtråd specielt velegnet, når man har bøjle på. Superfloss har en stiv ende, som gør det nemmere at stikke den ind imellem tænderne.

En aftagelig bøjle skal tages ud og børstes, når man børster sine tænder. Bøjlen skal børstes i koldt eller lunkent vand. Man kan evt. bruge håndsæbe, da man ikke må bruge tandpasta. Tandpasta ridser bøjlen og gør dermed bøjlen mere modtagelig overfor bakteriebelægninger.

I tilfælde af kalkaflejringer (tandsten) på bøjlen, kan den lægges i en blanding af husholdningseddike og vand inden bøjlen børstes grundigt.

 
 
Image
Image
 
 

Genopbygning af overkæbe (sinusløft)

I overkæben kan størrelsen på bihulerne ofte udgøre en begrænsning for, hvor meget knogle der er til rådighed til det kommende implantet. Det er muligt at "løfte bihulen" ved at lægge kunstig knogle ind i bihulen. Dette er også en lille operation, der kan foretages i lokal bedøvelse. 

Hvad gør man, hvis der mangler meget knogle ?

Hvis der mangler meget kæbeknogle findes der forskellige metoder for at genopbygge knoglen. Det kan laves med din egen kæbeknogle, men kunstig knogle eller med en kombination.

Typisk vil man tage knogle fra underkæben bag ved tandrækken. Det lille knoglestykke vil blive monteret med en skrue på det nye sted og i løbet af 5-6 måneder er det "groet fast" og kæbeknoglen er bred nok til at et implantet kan indsættes.

Knoglen kan også genopbygges ved hjælp af et knogleerstatningsmateriale, således at der ikke bliver behov for et ekstra operationssted, hvor knoglen skal høstes fra din egen kæbe. Knogleerstatningsmaterialet består af små granula som pakkes under en såkaldt membran, som holder materialet på plads. Der findes forskellige membraner, og de kan være selvoplæselige eller ikke selvopløselige. De kan være lavet i bløde materialer eller i titanium. Membraner fikseres i nogle tilfælde ved hjælp af små titanium pins eller skruer.

Ved en konsultation vil du få information om, hvilken type af knogleopbygning der er mest hensigtsmæssig i dit tilfælde.